Doç. Dr. YASEMİN ORAMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. YASEMİN ORAMAN

T: (0282) 250 2107

M yoraman@nku.edu.tr

W yoraman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU
2008-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORAMAN Y., Türkiye´de Coğrafi İşaretli Ürünler, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 76-85, 2015.
Özgün Makale EBSCO,ASOS, SIS
2. ORAMAN Y., ÇİGDEM Y., The Evaluation of Marketing Strategies of Private Label Milk Products from the Consumers’ Perspective: The Case of Kocaeli Province, Journal of Management, Marketing and Logistics, vol. 2, pp. 233-247, 2015.
Özgün Makale
3. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consciousness Level of Women Living in the Countryside Regarding Food Safety: The Sample of Gozsuz Village, Journal of Environmental Research and Protection, vol. 12, pp. 25-31, 2015.
Özgün Makale Scopus, CAB
4. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., İNAN İ. H., Consumer Food Safety Knowledge, Practices and Differences in Behaviors in Thrace Region of Turkey, Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, pp. 279-287, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ORAMAN Y., An Analytic Study of Organic Food Industry as Part of Healthy Eating Habit in Turkey: Market Growth, Challenges and Prospects, Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp. 1030-1039, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., Women entrepreneurs: Their Problems and entrepreneurial ideas, African Journal of Business Management, vol. 6, pp. 7896-7904, 2012.
Özgün Makale ABI/INFORM CompleteECONBIZECONISEZBWorldCatGenamics Journal SeekGoogle ScholarProfessional ProQuest Central
7. YILMAZ E., İNAN İ. H., ORAMAN Y., Consumers’ Food Scares and Trust: A Thrace Region Study, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, pp. 398-404, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., The Firms’ Survival and Competition through Global Expansion: a Case Study of the Food Industry in FMCG Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 188-197, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ORAMAN Y., Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 413-420, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ORAMAN Y., Consumer Responses to Pesticide Residues in Fruit and Vegetables, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, pp. 82-88, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ORAMAN Y., Work Motivation and Job Satisfaction Dynamics of Textile Employees, African Journal of Business Management, vol. 5, pp. 3361-3368, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., BAŞARAN B., Affecting Consumer’s Some Traditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 1, pp. 33-40, 2011.
Özgün Makale CABI, TUBİTAK-ULAKBİM
13. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ORAMAN Y., Analysis of Customer Expectations after The Recession: Case of Food Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 229-236, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Analysis of factors influencing organic fruit and vegetable purchasing in Istanbul, Ecology of Food and Nutrition, pp. 452-466, 2010.
Özgün Makale SSCI
15. YILMAZ E., ORAMAN Y., İNAN İ. H., Determination of Consumer Behaviour Dynamics Relating to Food Products: Trakya Region Example, Journal of Tekirdag Agriculture Faculty, vol. 1, pp. 1-10, 2009.
Özgün Makale Scopus, CAB
16. ORAMAN Y., İNAN İ. H., Determination of consumer’s attitudes towards organic vegetables and fruits in Istanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3, pp. 556-563, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. YUMUK GÜNAY G., ORAMAN Y., Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Sistemi Uygulamalarına Olan Yaklaşımları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, pp. 105-120, 2006.
Özgün Makale TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing Inc., Araştırmax, İdeal Online, Akademik Dizin
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDAŞ H., ORAMAN Y., Tarımın Finansmanında; Tarımsal İşletmelerın, Organıze Tarım Kredi Kaynaklarından Kredi Kullanımları İle Sosyo- Ekonomık Yapıları Arasındaki İlişki: Edirne Bölgesi Örneği, Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016.
Özgün Makale Ulakbim, Ebscohost, ASOS
2. ORAMAN Y., Gıda sektöründe Başarılı Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sistemi Tasarımında Hangi Boyutlar Önceliğe Sahip Olmalı?, Verimlilik Dergisi, ss. 121-142, 2004.
Özgün Makale
3. ORAMAN Y., KOBİ’lerde CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) için Stratejiler, Yönetim ve Ekonomi, cilt 11, ss. 207-217, 2004.
Özgün Makale EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" ve "DergiPark"
4. ORAMAN Y., Gıda Sanayinde Kalite Güvenliğinin Gerekliliği ve Kalite Güvence Sisteminin Kurulması, Dünya Gıda dergisi, ss. 40-43, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Gıda Sanayinde Yeni Rekabet Koşullarına Uyum Sürecinde Kalite Yönetiminin Önemi, Gıda teknolojisi, ss. 40-43, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ORAMAN Y., Gıda Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişme Eğilimi, Dünya Gıda Dergisi, ss. 40-45, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ORAMAN Y., Özel Ö., İstanbul İlinde Tüketicilerin Çikolatalı Ürün Tercihleri ve Çikolata Markalarını Algılamalarına Yönelik Bir Çalişma, Dünya Gıda Dergisi, ss. 47-51, 2010.
Özgün Makale
2. ORAMAN Y., Fonksiyonel Margarin ve Süt Pazarı, Tüketicilerin Bu Ürünlere Yaklaşımları, Dünya Gıda Dergisi, ss. 34-37, 2009.
Özgün Makale
3. ORAMAN Y., Süt ve Süt Ürünlerinin Küreselleşen Pazardaki Geleceği, Dünya Gıda Dergisi, ss. 81-86, 2004.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Oraman Y., Y. . E., Quality of Meat and Meat Products, Bölüm: Consumer Behavior on Meat Quality, Yayın Yeri: Transworld Research Network, Editör: İsmail. Yılmaz, 2009.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ORAMAN Y., Bölgesel Kırsal alanda Kadın Çalıştayı Marmara Bölgesi Kitapçığı, Bölüm: Kırsal alandaki kadının tarımsal üretim ve pazarlamadaki rolü, Yayın Yeri: TADGEM Yayınları, 2010.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAMAN Y. ., AZABAĞAOĞLU M., Tips to Deepen Customer Relationships of Groceries in Turkey: Examples of Customer Club Membership Card Applications, III. IBANESS Kongreler Serisi-Edirne/Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
2. TURAN D. Ç., ORAMAN Y., E-Commerce of Traditional Foods in Turkey and Consumer’s Purchasing Behaviour: A Case Study, The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
3. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Coffee Consumption Prefences of University Students, The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.09.2015).
Özet bildiri
4. ORAMAN Y., KOPUZ H., Consumer Acceptance of Functional Foods: Socio-Demographic and Attitudinal Determinants, VII. European Conference on Social and Behaviooral Sciences, IASSR (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
5. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consumers’ Purchasing Attitude in Fruit and Herbal Teas: What do We Know? Where do We Get?”, International U.A.B. B.EN.A Conference, Environmental Engineering and Sustainable Development 5th Edition (28.05.2015-30.05.2015).
Poster
6. ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Analytic Study of University Students´ Nutritional Habits and Attitutes as a Part of Society in Turkey, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014 Conference Proceedings. Jelgava (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Current Eating Patterns and Life Style on the Health of Namik Kemal University Students, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being”, FOODBALT 2014 Conference Proceedings (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
8. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN D., Determination of Consumer Preferences of Kefir in Tekirdağ, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
9. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Determining Consumers’ Attitudes to Dried Fruit Products in Tekirdağ City, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
10. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., Overview of Traditional Food in Turkey: A Case Study of Tekirdag, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
11. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., KONYALI S., Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
12. ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., UNAKITAN G., Tüketicilerin Geleneksel Erişte Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Geleneksel Erişte İçin Talebin Belirlenmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
13. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., Ulusal ve Yerel Yoğurt Markalarına Karşı Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
14. YILMAZ E., ORAMAN Y., BAŞARAN B., DAĞLIOĞLU F., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Pekmez İçin Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-10.04.2010).
Tam metin bildiri
15. İNAN İ. H., ORAMAN Y., Consumer’s Attitudes and Preferences for Turkish Wines: The Intrinsic and Extrinsic Dimensions of Wine Quality, 8. Symposium an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig, Deutsche-Turkische Agrarforschung (04.10.2005-08.10.2005).
Tam metin bildiri
16. ORAMAN Y., İNAN İ. H., Analysis of the Factors Affecting Farmer’s Firm and Hybrid Sunflower Seed Preferences by Multidimensional Scaling Method, 8. Symposium an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig, Deutsche-Turkische Agrarforschung (04.10.2005-08.09.2005).
Tam metin bildiri
17. ORAMAN Y., ERBAY E. R., Şarapta Müşteri Memnuniyet Dinamikleri ve Markalararası Rekabet Gücü, VI. ERC/METU International Conference in Economics (11.09.2002-13.09.2002).
Tam metin bildiri
18. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ORAMAN Y., Determination of Meat Consumption Habit in Tekirdag and The Effect of Mad Cow (BSE) and Foot-and-Mouth Disease on Red Meat Consumption, First Joint Meeting of Departments of Animal Science of The Balkan Countries, Balnimalcon (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
19. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Tüketicilerin Yeni Tip Süt ve Süt Ürünlerine Karşı Davranışları, Bilinç Düzeylerinin Analizi ve Markalararası Geçişlerin Belirlenmesi, 5. ERC/METU International Conference in Economics (10.05.2001-13.05.2001).
Tam metin bildiri
20. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Consumers’ Milk and Yoghurt Products Purchase Behaviour in Turkey and Determination of Attitudes Towards Brands with Cluster Analysis, 71 st EAAE Seminar, The Food Consumer In The Early 21 St Century, pp.1-12, Zaragoza, Spain (19.04.2001-20.04.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ORAMAN Y., Dış Ticarette Gıda Güvenliğinin Önemi ve Güven İnşa Etmenin Çözüm Yolları, Türkiye XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ E., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Dünya ve Türkiye’de gıda güvencesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri
3. UNAKITAN G., ORAMAN Y., BAŞARAN B., YILMAZ E., Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova ile Belirlenmesi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
4. ORAMAN Y., YILMAZ E., İNAN İ. H., Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Düşünceleri ve Sağlık Hakkındaki Endişeleri: Tekirdağ İli Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
5. ORAMAN Y., YILMAZ E., YILMAZ İ., Tüketicilerin Tekirdağ Köftesine Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler: İç ve Dış Kalite Kriterlerinin Etkisi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
6. YUMUK GÜNAY G., ORAMAN Y., Gıda Sektörü Küresel Rekabette Güçlü Kriterlere Nasıl Sahip Olabilir?, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
7. ORAMAN Y., YILMAZ E., Tüketicilerin Süt Ürünleri Tüketim Yapıları ve Probiyotik Ürün Tercihlerini Etkilen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tekirdağ İli Örneği, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
8. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
9. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Makarna Pazarında Müşteri Memnuniyetinin Dinamikleri; Türkiye’den Ampirik Bir Örnek”, 10. Ulusal Kalite Kongresi (13.11.2001-15.11.2001).
Tam metin bildiri
10. ORAMAN Y., ERBAY E. R., Sürekli Gelişmeye Önem Veren Gıda Firmalarında Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Etkinliği: Süt ve Süt Ürünleri İşleme Sanayi Örneği, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
11. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Gıda Sanayilerinde Toplam Kalite Yönetiminin Performans Artışları Üzerine Etkileri: Konserve Sanayi Örneği, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (07.10.1998-09.10.1998).
Tam metin bildiri
12. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Edirne İli’nde Canlı Hayvan ve Kırmızı Et Pazarlama Yapısı ve Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
13. GÜREL A., ORAMAN Y., Ülkemiz Tarımının Yapısı ve Hayvancılığın Gelişmesinde Tarımsal Yayımın Rolü, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2010-01.06.2016.
2. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
3. Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, BAP, Araştırmacı.
4. Yüksek Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Oryantasyon Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, NKÜBAP.00.24.YL.10.19, BAP, Yönetici.
5. Sürekli Gelişmeye Önem Veren Firmalarda Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması: Şarap Sanayi Örneği, TÜBAP-297, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2002., BAP, Yönetici.
Ödüller
1. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011.
2. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2010.