Prof. Dr. YASEMİN ORAMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. YASEMİN ORAMAN

T: (0282) 250 2107

M yoraman@nku.edu.tr

W yoraman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU
2008-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., CUSTOMER CLUB MEMBERSHIP CARDS MANAGEMENT IN CONTEMPORARY FOOD RETAILERS, Social Sciences Research Journal, vol. 7, 2018.
Özgün Makale RsearchBib, ESJI, SIS
2. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Marketing Strategies Followed by FMGC Companies and Suggestions for Better Brand Position in Turkey, Social Sciences Research Journal, vol. 7, 2018.
Özgün Makale ResearchBib, ESJI, SIS
3. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ F., Comparing The European Countries and Turkey for Some Organic Products, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 23-31, 2018.
Özgün Makale Ebsco
4. UNAKITAN G., ORAMAN Y., RELATIONSHIP BETWEEN RURAL DEVELOPMENT AND ORGANIC AGRICULTURE, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 63-69, 2018.
Özgün Makale Ebsco Erişim Linki
5. ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., BAŞARAN B., ABDİKOĞLU D. İ., What External and Internal Factors Affect Organic Food Sector?, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 33-44, 2018.
Özgün Makale Ebsco
6. BAŞARAN B., KONYALI S., ORAMAN Y., An Overview of Organic Producer Organizations In Turkey, New konledge Journal of Science, vol. 7, pp. 45-54, 2018.
Özgün Makale Ebsco
7. KONYALI S., BAŞARAN B., ORAMAN Y., SUPPORT POLICIES FOR ORGANIC FARMING IN TURKEY, New knowledge Journal of Science, vol. 7, pp. 55-62, 2018.
Özgün Makale Ebsco,
8. ORAMAN Y., Türkiye de Coğrafi İşaretli Ürünler, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 76-85, 2015.
Özgün Makale EBSCO,ASOS, SIS
9. ORAMAN Y., ÇİGDEM Y., The Evaluation of Marketing Strategies of Private Label Milk Products from the Consumers Perspective The Case of Kocaeli Province, Journal of Management, Marketing and Logistics, vol. 2, pp. 233-247, 2015.
Özgün Makale
10. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consciousness Level of Women Living in the Countryside Regarding Food Safety The Sample of Gozsuz Village, Journal of Environmental Research and Protection, vol. 12, pp. 25-31, 2015.
Özgün Makale Scopus, CAB
11. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., İNAN İ. H., Consumer Food Safety Knowledge Practices and Differences in Behaviors in Thrace Region of Turkey, Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, pp. 279-287, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ORAMAN Y., An Analytic Study of Organic Food Industry as Part of Healthy Eating Habit in Turkey Market Growth Challenges and Prospects, Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp. 1030-1039, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., Women entrepreneurs Their Problems and entrepreneurial ideas, African Journal of Business Management, vol. 6, pp. 7896-7904, 2012.
Özgün Makale ABI/INFORM CompleteECONBIZECONISEZBWorldCatGenamics Journal SeekGoogle ScholarProfessional ProQuest Central
14. YILMAZ E., İNAN İ. H., ORAMAN Y., Consumers Food Scares and Trust A Thrace Region Study, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, pp. 398-404, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., İNAN İ. H., The Firms Survival and Competition through Global Expansion a Case Study of the Food Industry in FMCG Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 188-197, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ORAMAN Y., Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research Job Satisfaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 413-420, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. ORAMAN Y., Consumer Responses to Pesticide Residues in Fruit and Vegetables, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 1, pp. 82-88, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ORAMAN Y., Work Motivation and Job Satisfaction Dynamics of Textile Employees, African Journal of Business Management, vol. 5, pp. 3361-3368, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., BAŞARAN B., Affecting Consumer s Some Traditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 1, pp. 33-40, 2011.
Özgün Makale CABI, TUBİTAK-ULAKBİM
20. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ORAMAN Y., Analysis of Customer Expectations after The Recession Case of Food Sector, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 1, pp. 229-236, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Analysis of factors influencing organic fruit and vegetable purchasing in Istanbul, Ecology of Food and Nutrition, pp. 452-466, 2010.
Özgün Makale SSCI
22. YILMAZ E., ORAMAN Y., İNAN İ. H., Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi Trakya Örneği, Journal of Tekirdag Agriculture Faculty, vol. 1, pp. 1-10, 2009.
Özgün Makale Scopus, CAB
23. ORAMAN Y., İNAN İ. H., Determination of consumer s attitudes towards organic vegetables and fruits in Istanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3, pp. 556-563, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. YUMUK GÜNAY G., ORAMAN Y., Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Sistemi Uygulamalarına Olan Yaklaşımları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, pp. 105-120, 2006.
Özgün Makale TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing Inc., Araştırmax, İdeal Online, Akademik Dizin
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDAŞ H., ORAMAN Y., Tarımın Finansmanında Tarımsal İşletmelerın Organıze Tarım Kredi Kaynaklarından Kredi Kullanımları İle Sosyo Ekonomık Yapıları Arasındaki İlişki Edirne Bölgesi Örneği, Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016.
Özgün Makale Ulakbim, Ebscohost, ASOS
2. ORAMAN Y., Gıda sektöründe Başarılı Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sistemi Tasarımında Hangi Boyutlar Önceliğe Sahip Olmalı, Verimlilik Dergisi, ss. 121-142, 2004.
Özgün Makale
3. ORAMAN Y., KOBİ lerde CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi için Stratejiler, Yönetim ve Ekonomi, cilt 11, ss. 207-217, 2004.
Özgün Makale EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" ve "DergiPark"
4. ORAMAN Y., Gıda Sanayinde Kalite Güvenliğinin Gerekliliği ve Kalite Güvence Sisteminin Kurulması, Dünya Gıda dergisi, ss. 40-43, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Gıda Sanayinde Yeni Rekabet Koşullarına Uyum Sürecinde Kalite Yönetiminin Önemi, Gıda teknolojisi, ss. 40-43, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ORAMAN Y., Gıda Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişme Eğilimi, Dünya Gıda Dergisi, ss. 40-45, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ORAMAN Y., Özel Ö., İstanbul İlinde Tüketicilerin Çikolatalı Ürün Tercihleri ve Çikolata Markalarını Algılamalarına Yönelik Bir Çalişma, Dünya Gıda Dergisi, ss. 47-51, 2010.
Özgün Makale
2. ORAMAN Y., Fonksiyonel Margarin ve Süt Pazarı Tüketicilerin Bu Ürünlere Yaklaşımları, Dünya Gıda Dergisi, ss. 34-37, 2009.
Özgün Makale
3. ORAMAN Y., Süt ve Süt Ürünlerinin Küreselleşen Pazardaki Geleceği, Dünya Gıda Dergisi, ss. 81-86, 2004.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ORAMAN Y., TURAN D. Ç., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Bölüm: Role of Packaging in Sales of Industrial Foodstuffs, Yayın Yeri: Science, Society and Culture, Peter Lang, Editör: Rasim Yilmaz and Günther Löschnigg, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
2. TURAN D. Ç., ORAMAN Y., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Bölüm: Factors Determining Customers’ Shopping Behaviour of Food Products Through E-Commerce: A Case Study, Yayın Yeri: Science, Society and Culture, Peter Lang, Editör: Rasim Yilmaz and Günther Löschnigg, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
3. Oraman Y., Y. . E., Quality of Meat and Meat Products, Bölüm: Consumer Behavior on Meat Quality, Yayın Yeri: Transworld Research Network, Editör: İsmail. Yılmaz, 2009.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ORAMAN Y., Bölgesel Kırsal alanda Kadın Çalıştayı Marmara Bölgesi Kitapçığı, Bölüm: Kırsal alandaki kadının tarımsal üretim ve pazarlamadaki rolü, Yayın Yeri: TADGEM Yayınları, 2010.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Consumer Knowledge, Perception and Preferences of Vegetable Oil in Tekirdag, IBANESS Conference Series Ohrid (27.10.2018-28.10.2018).
Tam metin bildiri
2. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADA KANO MODEL UYGULAMASI, IBANESS Conference Series Plovdiv (27.10.2018-28.10.2018).
Tam metin bildiri
3. ORAMAN Y., UNAKITAN G., HURMA H., Application of Porter’s Five Force Model: The Vegetable Oil Industry in the Turkey, International Symposium on Business and Economics Montenegro (05.09.2018-08.09.2018).
Tam metin bildiri
4. HURMA H., UNAKITAN G., ORAMAN Y., Comparison of Environmental Performance and Development Levels of EU Countries, International Symposium on Business and Economics Montenegro (05.09.2018-08.09.2018).
Tam metin bildiri
5. UNAKITAN G., HURMA H., ORAMAN Y., Comparison of the Turkey’s Human Development Index with EU Countries, International Symposium on Business and Economics Montenegro (05.09.2018-08.09.2018).
Tam metin bildiri
6. ORAMAN Y., ABDİKOĞLU D. İ., Global Trends and Challenge: Is EconomicGlobalization a Good Thing for Turkey?, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
7. ABDİKOĞLU D. İ., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, VII. IBANESS Congress Series, Tekirdağ, Turkey (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri
8. ABDİKOĞLU D. İ., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı TüketimEğilimlerinin Belirlenmesi, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Tekirdağ (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
9. ABDİKOĞLU D. İ., UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ F., Comparing the European Countries and Turkey for Some Organic Products, Jubilee International Scientific Conference ”Organic Farming and Sustainable Development” (23.02.2018-23.02.2018).
Özet bildiri
10. ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., BAŞARAN B., ABDİKOĞLU D. İ., What External and Internal Factors Affect Organic Food Sector?, Jubilee International Scientific Conference ”Organic Farming and Sustainable Development” (23.02.2018-23.02.2018).
Özet bildiri
11. BAŞARAN B., KONYALI S., ORAMAN Y., Turkey an Overview of Organic Producer Organizations in Turkey, Jubilee International Scientitic Conference (23.02.2018-).
Özet bildiri
12. ORAMAN Y., YILMAZ F., ABDİKOĞLU D. İ., Wine Branding. Why It is Important for Boutique Wine Sector Growth in Turkey?, Jubilee International Scientific Conference ”Bulgaria of Regions” (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
13. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., Participation of Women from the Countryside of Tekirdağ City in Livestock Activities and Their Expectations for the Future, 8. Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
14. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., Participation of Women from the Countryside of Tekirdağ City in Livestock Activities and Their Expectations for the Future, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
15. ORAMAN Y., Consumer attitude and behaviour toward vegetable oils in Tekirdag, 2nd INTERNATIONAL BALKANAGRICULTURE CONGRESS (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri
16. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Marketing Strategies Followed by FMCG Companies for Making Their Brands Outstanding in Turkey, IBANESS Conference series Russe (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
17. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Tips to Deepen Customer Relationships Groceries of Turkey: Examples of Customer Club Membership Card Applications, IBANESS Congress Series Edirne/Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri
18. ORAMAN Y. ., AZABAĞAOĞLU M., Tips to Deepen Customer Relationships of Groceries in Turkey: Examples of Customer Club Membership Card Applications, III. IBANESS Kongreler Serisi-Edirne/Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
19. ORAMAN Y., How to Successfully Execute a Customer Relationship Management Strategy for SME Food Industries in Turkey, IBANESS Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
20. ORAMAN Y., Consumer Motivations and the Most Important Disincentive Factors in the Purchase of EdirneCheese, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (26.09.2016-28.09.2016).
Tam metin bildiri
21. TURAN D. Ç., ORAMAN Y., E Commerce Opportunities of Food Products and The Consumer Perception, IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
22. ORAMAN Y., TURAN D. Ç., Function of Packaging and Various Forms of Labelling Currently Presented for Foodstuffs on Turkish Consumer s Purchase Decisions, IBANESS Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
23. TURAN D. Ç., ORAMAN Y., E Commerce of Traditional Foods in Turkey and Consumer s Purchasing Behaviour A Case Study, The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
24. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Coffee Consumption Prefences of University Students, The 3nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.09.2015).
Özet bildiri
25. ORAMAN Y., KOPUZ H., Consumer Acceptance of Functional Foods Socio Demographic and Attitudinal Determinants, VII. European Conference on Social and Behaviooral Sciences, IASSR (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri
26. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consumers Purchasing Attitude in Fruit and Herbal Teas What do We Know Where do We Get, International U.A.B. B.EN.A Conference, Environmental Engineering and Sustainable Development 5th Edition (28.05.2015-30.05.2015).
Poster
27. ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Analytic Study of University Students Nutritional Habits and Attitutes as a Part of Society in Turkey, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014 Conference Proceedings. Jelgava (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
28. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., BAŞARAN B., Current Eating Patterns and Life Style on the Health of Namik Kemal University Students, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food for Consumer Well-Being”, FOODBALT 2014 Conference Proceedings (08.05.2014-09.05.2014).
Tam metin bildiri
29. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., UNAKITAN D., Determination of Consumer Preferences of Kefir in Tekirdağ, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
30. YILMAZ E., ORAMAN Y., UNAKITAN G., Determining Consumers Attitudes to Dried Fruit Products in Tekirdağ City, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
31. ORAMAN Y., UNAKITAN G., YILMAZ E., Overview of Traditional Food in Turkey A Case Study of Tekirdag, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
32. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., KONYALI S., Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
33. ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., UNAKITAN G., Tüketicilerin Geleneksel Erişte Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Geleneksel Erişte İçin Talebin Belirlenmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
34. UNAKITAN G., ORAMAN Y., YILMAZ E., BAŞARAN B., Ulusal ve Yerel Yoğurt Markalarına Karşı Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
35. YILMAZ E., ORAMAN Y., BAŞARAN B., DAĞLIOĞLU F., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Pekmez İçin Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi, 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-10.04.2010).
Tam metin bildiri
36. İNAN İ. H., ORAMAN Y., Consumer s Attitudes and Preferences for Turkish Wines The Intrinsic and Extrinsic Dimensions of Wine Quality, 8. Symposium an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig, Deutsche-Turkische Agrarforschung (04.10.2005-08.10.2005).
Tam metin bildiri
37. ORAMAN Y., İNAN İ. H., Analysis of the Factors Affecting Farmer s Firm and Hybrid Sunflower Seed Preferences by Multidimensional Scaling Method, 8. Symposium an der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig, Deutsche-Turkische Agrarforschung (04.10.2005-08.09.2005).
Tam metin bildiri
38. ORAMAN Y., ERBAY E. R., Şarapta Müşteri Memnuniyet Dinamikleri ve Markalararası Rekabet Gücü, VI. ERC/METU International Conference in Economics (11.09.2002-13.09.2002).
Tam metin bildiri
39. AZABAĞAOĞLU M. Ö., ORAMAN Y., Determination of Meat Consumption Habit in Tekirdag and The Effect of Mad Cow BSE and Foot and Mouth Disease on Red Meat Consumption, First Joint Meeting of Departments of Animal Science of The Balkan Countries, Balnimalcon (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
40. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Tüketicilerin Yeni Tip Süt ve Süt Ürünlerine Karşı Davranışları Bilinç Düzeylerinin Analizi ve Markalararası Geçişlerin Belirlenmesi, 5. ERC/METU International Conference in Economics (10.05.2001-13.05.2001).
Tam metin bildiri
41. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Consumers Milk and Yoghurt Products Purchase Behaviour in Turkey and Determination of Attitudes Towards Brands with Cluster Analysis, 71 st EAAE Seminar, The Food Consumer In The Early 21 St Century, pp.1-12, Zaragoza, Spain (19.04.2001-20.04.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ORAMAN Y., Dış Ticarette Gıda Güvenliğinin Önemi ve Güven İnşa Etmenin Çözüm Yolları, Türkiye XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ E., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Dünya ve Türkiye de gıda güvencesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri
3. UNAKITAN G., ORAMAN Y., BAŞARAN B., YILMAZ E., Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova ile Belirlenmesi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
4. ORAMAN Y., YILMAZ E., İNAN İ. H., Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Düşünceleri ve Sağlık Hakkındaki Endişeleri Tekirdağ İli Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
5. ORAMAN Y., YILMAZ E., YILMAZ İ., Tüketicilerin Tekirdağ Köftesine Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler İç ve Dış Kalite Kriterlerinin Etkisi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
6. YUMUK GÜNAY G., ORAMAN Y., Gıda Sektörü Küresel Rekabette Güçlü Kriterlere Nasıl Sahip Olabilir, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
7. ORAMAN Y., YILMAZ E., Tüketicilerin Süt Ürünleri Tüketim Yapıları ve Probiyotik Ürün Tercihlerini Etkilen Faktörlerin Değerlendirilmesi Tekirdağ İli Örneği, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
8. ORAMAN Y., UNAKITAN G., Türkiye de Organik Meyve ve Sebze Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
9. ORAMAN Y., AZABAĞAOĞLU M. Ö., Makarna Pazarında Müşteri Memnuniyetinin Dinamikleri Türkiye den Ampirik Bir Örnek, 10. Ulusal Kalite Kongresi (13.11.2001-15.11.2001).
Tam metin bildiri
10. ORAMAN Y., ERBAY E. R., Sürekli Gelişmeye Önem Veren Gıda Firmalarında Performans Ölçüm ve Denetim Sistemlerinin Etkinliği Süt ve Süt Ürünleri İşleme Sanayi Örneği, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
11. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Gıda Sanayilerinde Toplam Kalite Yönetiminin Performans Artışları Üzerine Etkileri Konserve Sanayi Örneği, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (07.10.1998-09.10.1998).
Tam metin bildiri
12. ORAMAN Y., GÜNGÖR H., Edirne İli nde Canlı Hayvan ve Kırmızı Et Pazarlama Yapısı ve Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
13. GÜREL A., ORAMAN Y., Ülkemiz Tarımının Yapısı ve Hayvancılığın Gelişmesinde Tarımsal Yayımın Rolü, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (27.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2010-01.06.2016.
2. Sürekli Gelişmeye Önem Veren Firmalarda Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması: Şarap Sanayi Örneği, TÜBAP-297, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2002., BAP, Yönetici.
3. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
4. Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, BAP, Araştırmacı.
5. Yüksek Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Oryantasyon Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, NKÜBAP.00.24.YL.10.19, BAP, Yönetici.
Ödüller
1. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011.
2. TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2010.